Slide
Kuva: Sanni Oikarinen

Yleistä geenitestauksesta

Geenitestaus jalostuksen apuna

Koirilla tunnetaan noin 650 perinnöllistä sairautta. Geenitesteillä voidaan tunnistaa perinnöllisen sairauden kantajat, ja ne auttavat myös geneettisesti sairaiden koirien tunnistamisessa ennen jalostusvalintaa. Geenitestaus mahdollistaa kantajien säilyttämisen jalostusohjelmassa, sillä kantaja voidaan turvallisesti yhdistää genotyypiltään normaalin (ei-kantaja) koiran kanssa. Tällöin pennut ovat joko kantajia tai normaaleja, mutta eivät sairaita. Näin pystytään käyttämään laajasti eri yksilöitä jalostukseen säilyttäen populaation monimuotoisuus.

Kääpiösnautsereille tällä hetkellä tärkeimmät saatavilla olevat geenitestit ovat seuraaville sairauksille: Myotonia Congenita, MAC, PRA-B ja SCD. .

SKSK ry pitää listaa Myotonia Congenita, MAC, PRA-B, SCD, CMT ja PDMS testatuista koirista (tai vanhempien tulosten perusteella pääteltävistä tuloksista), testituloksen voi ilmoittaa lähettämällä tulokset jalostustoimikunnalle osoitteeseen jalostustoimikuntasksk@gmail.com

Suomessa geenitestatut koirat

Myotonia Congenita
MAC
PRA-B
SCD
CMT
PDMS

Geenitestaus pähkinänkuoressa

Autosomaalisesti resessiivisten sairauksien geenitestit luokittelevat koiran geneettisesti ei-kantajaksi,  kantajaksi tai sairaaksi. Ei-kantajaksi luokiteltu koira ei ole perinyt sairautta aiheuttavaa mutaatiota kummaltakaan vanhemmalta. Täten sillä ei ole tätä tiettyä mutaatiota eikä ole mitään riskiä, että se välittäisi mutaatiota jälkeläisilleen. Kantaja on perinyt mutaation jommaltakummalta vanhemmaltaan, eli se on mutaation suhteen heterotsygoottinen. Tällainen koira ei tule sairastumaan kliinisesti, mutta voi välittää mutaation jälkeläisilleen. Geneettisesti ‘sairas’ koira on mutaation suhteen homotsygoottinen ja tulee hyvin todennäköisesti kehittämään taudin kliinisiä oireita ajan myötä.

Autosomaalisen resessiivisen periytymisen mahdolliset yhdistelmät sekä niistä syntyvien pentujen todennäköinen jakauma:


Koiranjalostuksessa käytettäviin geenitesteihin liittyvää tietoa ja käytäntöjä

Pohjoismaisen Kennelunionin tieteelliseltä toimikunnalta (NKU/VK) :
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/pkun-tieteellisen-toimikunnan-linjauksia-geenitesteihin-liittyen

Toistaiseksi näitä tuloksia ei pystytä tallentamaan SKL jalostustietokantaan.

Rotujärjestö on pyytänyt lisätietoa geenitestauksesta ja tulosten käsittelemisestä Suomen kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta. Lisäämme tietoa sivuille sitä mukaan kun saamme sitä eri lähteistä.

Alla listattuna linkkejä muiden maiden geenitestituloslistauksiin:
Ruotsin PRA-B listaus
AMSC MAC listaus (tilanne 7.5.2020)