Slide
Kuva: Maiju Rautio

Ilmoita uroksesi listalle

Uroslistan tarkoitus on tuoda esille potentiaalisia jalostusuroksia, joilla on ennestään vähän tai ei lainkaan jälkeläisiä ja joiden omistaja on SKSK ry:n jäsen. SKSK ry ota kantaa yhdistelmiin eikä suosittele uroksia. Uroslistan kriteereissä ei oteta kantaa olemassa olevaan jälkeläismäärään.
Listalle ilmoitettavan uroksen on täytettävä seuraavat kriteerit:
    • uros asuu Suomessa
    • uros on yli 12kk ikäinen
    • uroksella on näyttelyistä 1 x EH tai tätä parempi näyttelytulos TAI
    • uroksella on jalostustarkastuksesta tulos alle 20p (vanha jalostustarkastuslomake) tai jalostuskelpoinen/jalostuskelpoinen seuraavin huomioin (uusi lomake)
Jalostukseen toivotaan käytettävän mahdollisimman tervettä ja hyväluonteista urosta, joka täyttää rodun jalostussuositukset ja PEVISA-ehdon. Uroksen omistaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja huolehtii, että uroksella on ennen astutusta PEVISA:n vaatimat silmätarkastukset tehty ja muutkin vaatimukset täyttyvät.
Uroksen omistajalla on päätösvalta uroksensa käytöstä. Urosta ei tulisi antaa nartulle, joka on rodulle epätyypillinen rakenteen, luonteen tai terveyden puolesta. Uroksen omistajan tulee varmistaa ennen uroksensa antamista jalostuskäyttöön, että myös narttu täyttää rodun jalostussuositukset ja sillä on voimassa oleva silmätarkastuslausunto ennen astutusta. Uroksen omistajan olisi hyvä tutustua kennelliiton astutussoppimukseen ennen astutusta.
Mikäli haluat uroksen listalle laita seuraavat tiedot osoitteeseen sksk.kotisivu@gmail.com
– koiran virallinen nimi
– koiran rekisterinumero
– terveystutkimukset joita ei näy KoiraNetissä ja jotka halutaan ilmoitukseen
– kuva/kuvia, mieluiten sivusta otettu nk. rakennekuva
– omistajan yhteystiedot yhteydenottoja varten