Slide
Kuva: Maiju Rautio

Epätyypillinen väri

Kääpiösnautserin epätyypillinen tai epäselvä väritys, ohje kasvattajille ja Kennelliittoon

– Pennut rekisteröidään ensisijassa ilmiasun mukaan kuten on ollut tapana
– Jos ilmiasu on epäselvä (esimerkiksi kasvattajalle ei ole aikaisemmin syntynyt ko. värisiä pentuja tai kasvattaja ei muusta syystä ole varma pennun väristä) tai väritys on epätyypillinen esim. vanhempien väriin nähden, värigeenitesti ja/tai mahdollisesti polveutumismääritys voi tulla kyseeseen. Testien on tarkoitus toimia työkaluina muiden joukossa palvelemassa kasvattajan kasvatustyötä, ei rangaistuksena. Sekä polveutumis- että värigeenitestejä tekevät mm. Movet ja Laboklin.

– Jos koiran väri muuttuu merkittävästi iän myötä ja rekisteröity väri halutaan muuttaa, noudatetaan Koirarekisteriohjeen kohtaa 5.3 rotumuunnoksesta toiseen siirtämisestä:

5.3 Siirto rodusta/rotumuunnoksesta toiseen
Rotumuunnoksesta toiseen siirto voidaan tehdä näyttelyssä virallisessa luokassa siten kuin näyttelyiden järjestämisohjeessa määrätään. Kennelliitto voi myös tehdä siirron virallisen jalostustarkastuksen lausunnon tai rotukohtaisten erityisehtojen perusteella. (ks. rotukohtaiset erityisehdot). Siirto voidaan tehdä vain kerran.

Kennelliitto voi kuitenkin omistajan kirjallisen anomuksen perusteella oikaista tehdyn rotumuunnoksesta toiseen siirron ko. rodun rotujärjestön antaman lausunnon perusteella.

Rekisteritodistus tulee toimittaa Kennelliittoon muutosta varten.

Mikäli syntyneiden pentujen geenitestitulos osoittaa, että väri on geneettisesti muu kuin rotumääritelmässä sallittu väri, ne rekisteröidään ilmiasun mukaisesti EJ-rekisteriin.  (Lisätty SKSK ry:n hallituksen päätöksellä 26.3.2018)

SKSK ry:n hallitus  ja jalostustoimikunta 26.8.2017