Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

Suomen Kääpiösnautserikerhon sääntömääräinen vuosikokous 14.6.2020

14.06.2020
13:00 - 19:00

Korona-tilanteesta johtuen alunperin 22.3.2020 suunniteltu vuosikokous on siirretty uuteen päivämäärään. Kokous järjestetään etäkokouksena Teams-videopalvelussa.

Aika: 14.6.2020 klo 13

Esityslista: 

1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3.Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4.Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
5.Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
6.Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet ja määrätään toiminnantarkastajien palkkiot
8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
9.Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2020
10. SKSK ry:n myöntämien ansiomerkkien jako
11. Kokouksen päättäminen

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n vuoden 2020 vuosikokous siirrettiin koronavirusepidemian puhjettua alkuperäisestä maaliskuun kokouspäivästä kesäkuulle tilanteen epävarmuuden vuoksi.

Kääpiösnautserikerhon hallitus on 7.5.2020 kokouksessaan päättänyt, että vuosikokous järjestetään sunnuntaina 14.6.2020 klo 13.00, mutta kokous pidetään vallitsevan tilanteen vuoksi Teams-videopalvelussa etäkokouksena.
Koska Kääpiösnautserikerhoon kuuluu noin 1500 äänioikeudellista jäsentä, on mahdollista, että vuosikokoukseen osallistuisi enemmän henkilöitä kuin valtioneuvoston antamassa kokoontumisrajoituksessa on sallittu. Vuosikokous on kuitenkin kerhon toiminnan jatkumiseksi pidettävä ja koska haluamme noudattaa määräyksiä ja turvata jäsenistömme terveyttä, etäkokous on vallitsevassa tilanteessa paras ratkaisu. Etäkokouksen järjestämisen mahdollistaa eduskunnan 16.4.2020 säätämä väliaikaislaki, jossa yhdistysten vuosikokoukset sallitaan tilapäisesti etäkokouksina, vaikka etäkokousta ei olisi sallittu yhdistyksen säännöissä.

Vuosikokoukseen pääset ilmoittautumaan seuraavasti:

Varmista, että olet maksanut viime vuoden jäsenmaksusi (eli olet kerhon jäsen)

Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen puheenjohtaja.sksk(at)gmail.com viimeistään sunnuntaina 7.6.2020.

Kirjoita sähköpostiviestin
– Oma nimesi
– Kotiosoitteesi
– Sähköpostiosoitteesi (liitämme sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin)

Saat vastausviestissä linkin, jolla pääset osallistumaan Teams-etäkokoukseen sekä ohjeen etäkokoukseen sisäänkirjautumiseen.

Toivomme terveyttä ja jaksamista kaikille jäsenillemme poikkeuksellisessa tilanteessa!