SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben rf

PEVISA-ohjelma

1.1.2011 alkaen kääpiösnautsereille tulee voimaan rotukohtainen PEVISA-ohjelma. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröintiä varten pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Vanhempien tulee siis olla silmäpeilattuja ennen astutusta. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta tarkastushetkestä. Jalostustoimikunta suosittelee silmätarkastuseläinlääkäreiden rajallisen määrän takia jalostuskäyttöön ajateltujen koirien peilaamista hyvissä ajoin ennen juoksun alkamista.

PEVISA-ehtojen lisäksi tulee huomioida rodun jalostussuositukset.
 
 
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2017

Rotu Kääpiösnautserit *

Lonkat -

Kyynärpäät -

Polvet -

Silmät X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV

Sydän -

Muuta ennen astutusta vaadittua:
Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV
-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa.

Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti 1.6.2014 – 31.12.2018:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri-suola
Risteytykset muiden värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2

Jälkeläismäärä -

Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta 31.12.2018


Ulkomaalaisten urosten jalostuskäyttö
 
Kääpiösnautsereilla on 1.1.2011 alkaen ulkolaisten koirien jalostuskäyttöä koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyväisluonteinen poikkeuslupa.

Astutettaessa ulkomaisella uroksella tai siemennettäessä ulkomaisen uroksen spermalla (ks. keinosiemennysohje) tulee Kennelliittoon toimittaa pentuetta rekisteröitäessä kopio uroksen virallisesta sukutaulusta ja/tai rekisteritodistuksesta, mikäli koiran tietoja ei ole ennestään tallennettu.

Jos astutus tapahtuu ulkomailla tai keinosiemennys tehdään tuontispermalla, hyväksytään myös DNA-tunniste uroksen tunnistusmerkinnäksi.

Ulkomaista koiraa koskevat samat siitoksen käyttöehdot kuin suomalaista/suomalaisomistuksessa olevaa koiraa roduissa, joissa on PEVISA:n mukaisia erityisehtoja rekisteröinnin ehtona. Jalostustieteellinen toimikunta voi kuitenkin myöntää luvan pentueen rekisteröintiin, vaikka ulkomainen vanhempi ei täyttäisi rotukohtaisia PEVISA-ehtoja (ks. kohta 6 ja 6.3).

Rotujärjestön esityksestä voidaan rodulle myös myöntää toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle
urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai tämän ohjeen kohdan 7.5 vastainen. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa (ks. kohta 6 ja 6.3).

Ulkomaisen uroksen tutkimuslausunnon kelpoisuus on syytä varmistaa Kennelliitosta ennen astutusta/siemennystä.

Ulkomaisen jalostusuroksen kivestodistukseksi voidaan rotujärjestön pyynnöstä hyväksyä myös ulkomainen virallisen jalostustarkastuksen lausunto, jossa todetaan kivesten olevan normaalit. Jos uros ei ole FCI:n hyväksymässä rekisterissä, voi Kennelliitto rotujärjestön puoltaessa myöntää luvan käyttää sitä jalostukseen. Jälkeläiset rekisteröidään tällöin ER-rekisteriin.

Pentueen kasvattaja vastaa ulkomaista urosta koskevien lisäselvitysten hankkimisesta.

 

Silmätarkastuslausunnosta valittaminen

Omistaja voi pyytää koiran silmien tutkimista Kennelliiton silmätarkastuspaneelissa, jos koiralle on annettu toisistaan poikkeavia lausuntoja (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi).
ECVO-silmälausuntolomakeECVO-silmälausuntolomake

Mikäli koiralla on todettu jonkin perinnöllisen silmäsairauden oireita, on lausunto voimassa, kunnes paneeli mahdollisesti antaa koirasta toisenlaisen lausunnon. Tämä pätee myös silloin, kun aiemman lausunnon voimassaolo on päättynyt. Epäilyttävä-lausunto voidaan korjata terveeksi joko paneelitutkimuksen kautta tai omistajan anomuksesta seuraavien vaihtoehtoisten menettelyiden kautta:

- Epäilyttävä-diagnoosin antanut eläinlääkäri tutkii koiran uudestaan vähintään kahden vuoden seuranta-ajan kuluttua ja toteaa koiran ko. sairauden osalta terveeksi.
- Epäilyttävä-diagnoosin antanut eläinlääkäri ja toinen eläinlääkäri tutkivat koiran uudestaan vähintään vuoden seuranta-ajan kuluttua ja molemmat toteavat koiran ko. sairauden osalta terveeksi.