SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben rf

Hallituksen kokous 15.3.2011

Suomen Kääpiösnautserikerhon hallituksen kokouksen kooste      
Kokous 3/2011 pidettiin 15.3.2011.

Uusia jäseniä oli liittynyt 4 kappletta ja vuoden alusta omalla ilmoituksella oli eronnut 45 jäsentä.

Päätettiin perustaa trimmauskirjaa suunnittelemaan työryhmä, jonka puheenjohtaja on Jarmo Palander ja jäseneksi nimettiin Anu Valve. Muut työryhmän jäsenet valitsee ja kutsuu puheenjohtaja.

Sovittiin, että Raimo Koskinen ja Tiina Peltonen tekevät esityksen huomionosoitusjärjestelmäksi.

Jalostustoimikunnan asioissa päätettiin antaa jalostustoimikunalle valtuudet uudistaa ja päivittää kerhon lomakkeet nykyisten sääntöjen mukaisiksi. Jalostustoimikunta lisää kerhon sivuille Tuomarikoulutus-kohdan, jonne lisätään tässä vaiheessa ainakin uusittu tuomarikoulutusmateriaali.

Perustettiin strategiatoimikunta, jonka jäseniksi nimettiin Tiina Peltonen, Jarmo Palander, Dmitry Poletaev ja Päivi Takkinen. Dmitry ja Päivi laativat kyselypohjan tulevan strategian määrittelyä varten.

Tulevan näyttelytoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Dmitry Poletaev. Hän esittää hallitukselle toimikunnan kokoonpanon (neljä jäsentä). Toimikunta miettii vuoden 2013 näyttelyitä.

Hallitukselle oli saapunut jäsenistöltä neljä yhteydenottoa. Kolme niistä käsitteli jäsenten valituksia toisen jäsenen käytöksestä. Hallitus käsitteli kirjeet.

Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestö on myöntänyt Suomen Kääpiösnautserikerholle standaarin, jonka luovutustilaisuuteen menee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mikäli puheenjohtaja ei pääse.

Espanjan snautserikerho on tiedustellut listaa suomalaisista erikoistuomareista. Hallitus poimi FinnSieger-listalta ne suomalaiset tuomarit, jotka ovat kasvattaneet tai kasvattavat kääpiösnautsereita, snautsereita tai suursnautsereita. Lista lähetetään pyytäjille.

Tulosjulkaisujen tilannetta yritettiin selvitellä. Vuoden 2008 m&h arvosteluja on edelleen kateissa eikä julkaisua ole saatu siitä syystä valmiiksi. Vuoden 2009 julkaisun muotoa mietitään ja vuoden 2010 julkaisun tekijöiksi ovat tarjoutuneet Inka Vaskimo, Hilkka Salohalla ja Mikko Samuli.

Päätettiin laatia yhdistykselle omat saannöt “FinnSiegerin” jakoon.

Raimo Koskinen vastaa kesäleirin järjestämisestä.

Kerholla on ollut kirjasto, jota jäsenistö ei kuitenkaan ole käyttänyt. Päätettiin lahjoittaa kirjastossa oleva materiaali Suomen Kennelliiton tulevaan kirjastoon.

Hallitus päätti, että yhdistys hakee Agilityliiton jäsenyyttä.

Suomen Kääpiösnautserikerho on mukana partasuiden järjestämissä agility- ja toko kilpailuissa ja kääpiösnautsereiden SM-kisat pidetään tässä yhteydessä.


Kevään luonnetestiin Somerolla 2.-3.4.osallistuu 14 kääpiösnautseria, varalla on 40 muun rotuista.

Myönnettiin Nea Toloselle ero hallituksesta.

Päätettiin perustaa kerholle ryhmä Facebookiin. Siitä tulisi kerhon virallinen tiedotuskanava. Dmitry Poletaev hoitaa asian.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 19.5.