SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben rf

Järjestäytymiskokous 8.1.2011

Kooste 8.1.2011 pidetystä SKSK:n hallituksen järjestäytymiskokouksesta sekä samassa yhteydessä pidetystä vanhojen ja uusien toimihenkilöiden neuvottelupäivästä.

Uuden puheenjohtajan Jarmo Palanderin ehdotuksesta aloitimme käytännön julkaista kooste hallituksen kokouksista ja tiedottaa päätöksistä aktiivisesti kotisivuilla.

Perinteisesti tammikuun alussa järjestetty ns. “vahdinvaihtokokoontuminen” on jälleen pidetty. Asialista oli pitkä eikä kaikkia toimihenkilöitä vielä saatu valittua. Asiaan palataan seuraavassa kokoukseseen.

Kokouksessa nimettiin seuraavat toimikunnat, työryhmät ja vastuuhenkilöt vuodelle 2011.

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Raimo Koskinen,  sihteerinä Dmitry Poletaev, jäsenrekisterinhoitajana Seija Haapala, pentuvälittäjänä Kirsi Roisko, kotisivujen ylläpitäjänä Maija Nevala ja lehden päätoimittajana Mikko Samuli. Uusina toimihenkilöinä aloittavat rahastonhoitajana  Anne Leino ja kerhotuotevastaavana Nea Tolonen.

Jalostustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Arja Niemijärvi, jäseninä Satu Lehtonen, Nora Ylikylä, Marina Hultholm, Heli Lillbacka, Eija Nurmela, kuunteluoppilaina Henriikka Moisio ja Mira Kauhanen ja asiantuntijana Kirsi Sainio. Ulkopuolisena sihteerinä toimiin Inka Vaskimo.

Näyttelytoimikunta valitaan seuraavassa kokouksessa. Seija Haapala hoitaa toimimisen nyt vireillä olevien näyttelyiden vastaavana, mutta tulevaisuudessa tarvitaan toimikunta. Halukkaat yhdistyksen jäsenet voivat ottaa yhteyttä hallitukseen päästäkseen mukaan toimintaan.

Agilitytoimikunta jatkaa entisellä kokoonpanolla eli puheenjohtajana Heli Nikander, jäseninä Marjaana Hirviniemi, Henriikka Moisio ja Katja Nieminen.

Tällä hetkellä toiminnassa on kaksi työryhmää Myotonia Congenita- työryhmä puheenjohtajanaan Heli Lillbacka ja jäseninä Maija Nevala, Raija Koljonen ja Jarmo Palander sekä sääntötyöryhmä, jonka jäseniä ovat Seija Haapala, Raimo Koskinen ja John Nieminen.

Kesäleirivastaaviksi 2011 valittiin Nea Tolonen ja Raimo Koskinen. Leirinkin suhteen toivotaan ehdotuksia ja aloitteita jäsenistöltä.

Luonnetestivastaavana jatkaa Päivi Takkinen.

Ulkomuototuomarikoulutusvastaavana ja rotumääritelmävastaavana jatkaa Soile Bister.

Päätettiin perustaa sähköpostiosoite hallitus@sksk.fi, johon lähetetyt viestit tavoittavat samanaikaisesti koko hallituksen.

Päätettiin, että jatkossa Hilkka Salohalla yhdessä sihteerin kanssa laatii kerhon kotisivuille koosteen hallituksen kokouksista ja päätöksistä.

Uusia jäseniä kerhoon on vuoden alun jälkeen liittynyt 21, joista 2 perhejäsentä. Jäsenet, jotka eivät maksa jäsenmaksua muistutuslaskun eräpäivään mennessä katsotaan eronneiksi jäsenmaksun laiminlyönnin perusteella.

Tulevia näyttelyitä
2-3.4.2011 Kaikkien rotujen pentunäyttely Lohjalla (SKSK)
7.5.2011 Erikoisnäyttely Tampereen kv- näyttelyn yhteydessä (SKSK)
11.6.2011 Pääerikoisnäyttely Porvoossa (SSPK)
23-24.7.2011 Kaikkien rotujen näyttely Eucanuba Show (SKSK yhtenä järjestäjänä)
17..9.2011 Erikoisnäyttely Pohjois-Hämeessä (SSPK)
5.11.2011 Erikoisnäyttely Lohjalla (SKSK)

Laittakaapa kaikki päivämäärät ylös ja joko osallistukaa koirinenne tai tulkaa talkoisiin.
Hyväksyttiin yhdistyksen matkustussääntö, jonka mukaan hallitukselle ja toimikuntien jäsenille ei makseta palkkioita ja matkakorvauksia ellei niistä ole erikseen etukäteen hallituksessa sovittu.

Aloitetaan kääpiösnautserin trimmausta käsittelevän kirjan suunnittelu.

Todettiin kerholta puuttuvan ansiomerkit, viirit ja muut mahdolliset palkitsemis/huomioimistuotteet. Raimo Koskinen ja Tiina Peltonen valmistelevat asiaa ja se pyritään selvittämään  kevätkokoukseen mennessä.

Vuoden Kääpiösnautseri-kilpailu on taas ajankohtainen. Tulokset lähetetään Seija Haapalalle. Agilityn osalta tulokset tarkastaa Heli Nikander ja muut tulokset Nea Tolonen.

Hallitus toivottaa jäsenille mukavaa kevään odotusta!